Trang chủ > Tin tức

Tin tức băng vệ sinh
Trong sản xuất bông hữu cơ được tẩy trắng bằng ‘’Peroxide’’ - trong khi bông thông thường không rõ xuất xứ khác sẽ được đẩy tắng bằng  ‘’Clo’’.
Kiến Thức Về Băng Vệ Sinh Hữu Cơ Cần Biết?
22-11-2019

Trong sản xuất bông hữu cơ được tẩy trắng bằng ‘’Peroxide’’ - trong khi bông thông thường không rõ xuất xứ khác sẽ được đẩy tắng bằng  ‘’Clo’’.