Nguyên tắc hoạt động

Đối với cán bộ nhân viên: Đức Bảo quyết tâm tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sự trao đổi,học hỏi và phát huy tính sáng tạo trong lao động, tạo dựng cơ hội thăng tiến trên kết quả của sự nỗ lực nhằm cải thiện đời sống cán bộ nhân viên  là mục tiêu hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, ổn định lâu dài và cùng phát triển lợi ích trên các giá trị đạo đức kinh tế.

Đối với khách hàng: Chúng tôi cam kết nỗ lực -  tâm huyết -  cầu thị - chuyên nghiệp -  trân trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Đối với cộng đồng: Cam kết đưa các sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng, góp phần tạo nên các giá trị nhân văn, vì một xã hội công bằng văn minh.

Đối với môi trường: Hướng đến những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường